สมัครงาน

เราเป็นผู้นำในอุปกรณ์ power distribution และมีธุรกิจในหลายสาขา ปัจจุบันกำลังดำเนินการขยายกิจการต้องการกำลังบุคคลในหลายอัตรา ซึ่งในแต่ละอัตรานอกเหนืองานเงินเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการอีกหลายด้าน สอบถามข้อมูลโดยตรงกับฝ่ายบุคคลของเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประเมินผลงาน)

คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี/โทสาขาพัฒนาทรัพยาบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,
    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
  - มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปีในส่วนงานประเมินผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
บางซื่อ, กทม.

 

ช่างเทคนิคก่อสร้าง(โฟร์แมน)

คุณสมบัติ  

- เพศชาย, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 35 ปี  

-  ปวส. สาขาโยธา, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  

- มีความรู้ความสามารถด้านการถอดแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง

- หากมีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างในธุรกิจรับเหมา(EPC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย  

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี

 

 

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 28 ปี
  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า(กำลัง),
    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี 
อ.เมือง, ปทุมธานี

 

เจ้าหน้าที่บัญชี/ ผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรีสาขาบัญชี, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  - มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
บางซื่อ, กทม. / ปทุมธานี

วิศวกรโยธา/ วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ  

- เพศชาย, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 35 ปี  

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา  

- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบโยธาหรือควบคุมไซต์งานอย่างต่ำ 2 ปี  

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้  

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ, นนทบุรี

วิศวกรฝ่ายขาย

คุณสมบัติ  
   - เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 28 ปี
   - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า(กำลัง), เกรดเฉลี่ย
     ไม่ต่ำกว่า 2.80
   - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
   - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

   - มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี   

 

วิศวกรการผลิต

 คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 28 ปี
  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการหรือการผลิต,
    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
  - มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือการปรับปรุงการผลิต
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี 
อ.เมือง, ปทุมธานี

 

กรุณาส่งรายละเอียดการสมัครงาน ได้แก่ Resume, Transcript, ประสบการณ์การทำงาน และ English Proficiency Test Result from TOEIC (ถ้ามี) ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 

HUMAN RESOURCES @ PRECISE  Corporation
1842 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800
Tel : 081-734-9336, 02-910-9700-12 (Mon - Fri : 9.00 – 17.00)
E-mail : hrmprecise@gmail.com, job@precise.co.th
Website :  
www.precise.co.th 
Facebook: www.facebook.com/preciserecruit

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD
 • การประกันภัยพนักงาน (การประกันชีวิต / การประกันอุบัติเหตุ / ประกันทุพพลภาพ และประกันผู้ป่วยใน IPD)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสมทบค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 • ของเยี่ยมในกรณีไม่สบาย
 • สิทธิการสมัครสมาคมพนักงานกลุ่มบริษัทพรีไซซ (ทุนการศึกษาบุตร และค่านมบุตร)
 • ทุนการศึกษาพนักงาน 
 • รถรับ – ส่ง พนักงาน (โรงงานปทุมธานี)
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ (ตามตำแหน่ง)
 • รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่ง)
 • งานแข่งขันกีฬาประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี